Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: archiwum

Dostęp: z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych - za pośrednictwem dyrekcji szkoły

Dział: Szkoła Podstawowa nr 34

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Klekot (8 września 2008)
Opublikował: klekot_a (8 września 2008, 09:03:33)

Ostatnia zmiana: Tomasz Dudek (8 stycznia 2018, 12:15:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1633