Rejestry, ewidencje, archiwa.


  Lp.Rodzaj dokumentuDostępność  Podstawa prawna
1. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   
W godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami)  
2. Zarządzenia Dyrektora Szkoły  
U Dyrektora Szkoły Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)
3. Księgi inwentarzowe księgozbioru
Biblioteka szkolna w godzinach pracy biblioteki. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283 ze zmianami)
4.
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej   
Za pośrednictwem Dyrekcji Szkoły z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowych. 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) i Regulamin Rady Pedagogicznej 
5.Uchwały Rady Pedagogicznej W godzinach pracy sekretariatu szkoły. Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz.225 ze zm. § 16).  
6. Księga kontroliW godzinach pracy sekretariatu. Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr2 3, poz. 225 ze zmianami)  
7.
   Rejestr skarg i wniosków  
   Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zmianami)   Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 
8.  Księga uczniów  Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu.Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr2 3, poz. 225 ze zmianami)
9. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych
  
Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 893 ze zmianami)
10. Dzienniki lekcyjne   Dostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zmianami)
11.  Dzienniki pozalekcyjne
Dostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami)
12. Księga Arkuszy Ocen 
Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyRozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 ze zmianami)  
13.Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły  

Dla osób posiadających interes prawny w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97 poz.624)
14. Ewidencja pracowników zatrudnionychDostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z póź. zmianami)
15.Ewidencja pracowników zwolnionychDostęp: w sekretariacie, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 225 ze zmianami)
16.Rejestr wypadków uczniówDla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 22 stycznia 2003 r., poz. 69 ze zmianami)

  

Wytworzył: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 w Częstochowie Agnieszka Kałużna (28 września 2008)
Opublikował: ciesielska_a (10 maja 2006, 12:29:48)

Ostatnia zmiana: Anna Piotrowska (18 grudnia 2017, 07:45:50)
Zmieniono: Poprawiono dostępność przy dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij