Rejestry, ewidencje, archiwa

Lp.Nazwa rejestru,ewidencji, archiwumMiejsce dostępuOgraniczenia dostępuPodstawa prawna
1Księga Zarządzeń DyrektoraPokój nauczycielskiW godzinach zajęć lekcyjnychUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
2Księga kontroliGabinet dyrektoraW godzinach pracy dyrektora lub sekretariatuUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
3Księga Protokołów Rady PedagogicznejSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
4Księga Uchwał Rady PedagogicznejSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)– art. 39
5Księga inwentarzowa środków trwałychKsięgowośćW godzinach pracy księgowościUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791)
6Księga obiektu budowlanegoGabinet dyrektoraW godzinach pracy dyrektora lub sekretariatuRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134); ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
7Księgi inwentarzowe księgozbioruBiblioteka szkolnaW godzinach pracy bibliotekiRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 nr 205 poz. 1283)
8Księga uczniówSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
9Rejestr skarg i wnioskówSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z 2002 nr 5 poz. 46); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138) - art. 254
10Rejestr wypadków uczniówSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69)
11Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkołySekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
12Rejestr wydanych duplikatów świadectwSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
13Rejestr wydanych legitymacji szkolnychSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
14Rejestr wydanych zaświadczeń szkolnychSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
15Dziennik korespondencjiSekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuUstawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 1506)- art.6 ust. 1 i 2
16Dzienniki lekcyjnePokój nauczycielskiDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach zajęć lekcyjnychRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
17Dzienniki nauczania indywidualnego Pokój nauczycielskiDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)w godzinach zajęć lekcyjnychRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
18Akta osobowe pracowników szkołyKadry Dostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy kadrRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 894)
19Arkusze ocen Sekretariat szkołyDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w godzinach pracy sekretariatuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
20Archiwum szkolneArchiwumDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) za pośrednictwem dyrektora szkoły Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1506)
21Rejestr zatrudnionych pracownikówKadryDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)w godzinach pracy kadrRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 894)
22Rejestr wypadków pracownikówKadryDostęp ograniczony ze względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764; ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)w godzinach pracy kadrRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 nr 105 poz. 870)

Wytworzył: Dariusz Zając Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta (16 czerwca 2017)
Opublikował: Mariola Pydzik (16 czerwca 2017, 12:04:16)

Ostatnia zmiana: Mariola Pydzik (20 czerwca 2017, 14:16:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij