Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja wydanych kart rowerowych

ewidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

EwidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny – w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów [...]

Księgi Arkuszy Ocen

ArchiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: § 13 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Księgi Ewidencji

EwidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

EwidencjaDostęp: Biblioteka szkolnaDział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

EwidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z [...]

Księgi Uczniów

EwidencjaDostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

ArchiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i Regulamin Rady [...]

Rejestr skarg i wniosków

rejestrDostęp: Dyrektor szkoły – w godzinach pracyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków uczniów

rejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

RejestrDostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatuDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

rejestrDostęp: Dostępne - w godzinach pracy sekretariatu szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

archiwumDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Szkoła Podstawowa nr 47Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ: Rejestr.Dostęp: dostępny w sekretariacie szkołyDział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 47Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij