Rejestry, ewidencje i archiwa w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Lp.NAZWATYPMIEJSCEDOSTĘPPODSTAWA PRAWNA
1.Rejestr skarg i wnioskówRejestrGabinet zastępcy dyrektoraDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2.Księga zarządzeń dyrektoraRejestrGabinet zastępcy dyrektoraArt. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
3.Rejestr orzeczeń indywidualnego nauczania dzieci i młodzieżyRejestrGabinet zastępcy dyrektoraDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

4.Księga deklaracji i protokołów egzaminu maturalnegoKsięgaGabinet zastępcy dyrektoraDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

5.Rejestr wydanych kopii deklaracji maturalnychRejestrGabinet zastępcy dyrektoraDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

6.Rejestr wypadków uczniówRejestrPokój Społecznego Inspektora PracyDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.

7.Rejestr chorób zawodowychRejestrPokój Społecznego Inspektora PracyDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

8.Rejestr pracowników administracji i obsługiRejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych


Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

9.Rejestr nauczycieliRejestrKsięgowość

Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

10.Rejestr umów o pracęRejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych


Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

11.Rejestr świadectw pracyRejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

12.Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskichRejestrKsięgowość Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

13.Rejestr emerytowanych pracowników II LORejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

14.Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniuRejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

15.Rejestr zaświadczeń RP-7RejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

16.Rejestr wypadków przy pracyRejestrKsięgowośćDostęp po wykazaniu interesu prawnego

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r.
17.Ewidencja - odzież i obuwie robocze - nauczyciele i pracownicy obsługiEwidencjaKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

18.Rejestr pożyczek mieszkaniowych z ZFŚSRejestrKsięgowośćDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

19.Rejestr ocen pracy nauczycieliRejestrKsięgowość Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

20.Rejestr otrzymanych nagród i wyróżnieńRejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

21.Rejestr umów: najmu, dzierżawy, użyczeniaRejestrKsięgowość Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

22.Rejestr umów z dostawcamiRejestrKsięgowość Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

23.Rejestr dokumentów sprzedażyRejestrKsięgowość Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

24.Rejestr zamówień publicznychRejestrKsięgowość Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

25.Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnychKsięgaKsięgowośćUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

26.Rejestr byłych pracowników - archiwumRejestrKsięgowośćDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychArt. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

27.Ewidencja druków ścisłego zarachowaniaEwidencjaSekretariatUstawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.
28.Dziennik korespondencjiDziennikSekretariatDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychArt. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

29.Rejestr wydanych zaświadczeń o uczniuRejestrSekretariatDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

30.Rejestr przyjęć uczniów do klasy pierwszejRejestrSekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

31.Rejestr pieczęci i protokołów zniszczeńRejestrSekretariatArt. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

32.Ewidencja odbioru i duplikatów świadectwEwidencjaSekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

33.Rejestr wydawanych legitymacji szkolnychRejestrSekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

34.Księga uczniówKsięgaSekretariatDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

35.Księga uwag i zaleceń Społecznego Inspektora Pracy w II LOKsięgaSekretariat Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

36.Ewidencja wyjść w godzinach służbowychEwidencjaPortiernia Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

37.Rejestr zwolnień i wyjść uczniów ze szkołyRejestrPortierniaDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

38.Zeszyt wejść osób obcych do szkołyEwidencjaPortierniaDostęp po wykazaniu interesu prawnego Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

39.Zeszyt wyjść nauczycieli z młodzieżą w godzinach dopołudniowychEwidencjaPortiernia Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

40.Wykaz opinii psychologiczno - pedagogicznychRejestrGabinet pedagogaDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

41.Wykaz orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczneRejestrGabinet pedagogaDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

42.Rejestr kontroliRejestrGabinet dyrektora Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

43.Sprawozdawczość SIORejestrGabinet dyrektora Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

44.Rejestr zwolnień uczniów z wychowania fizycznegoRejestrGabinet dyrektoraDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.

45.Książki nadzoru budowlanegoKsięgiGabinet dyrektora Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

46.Ewidencja upoważnieńEwidencjaGabinet dyrektora Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

47.Arkusz organizacyjnyRejestrGabinet dyrektora Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

48.Dzienniki zajęćDziennikArchiwum (dzienniki z poprzednich lat), serwer II LO - aktualne dziennikiDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
49.Księgi inwentarzowe

KsięgaBibliotekaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.
50.Księgi ubytków

KsięgaBibliotekaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.
51.Księgi zbiorów specjalnych (płyty, kasety, programy multimedialne)

KsięgaBibliotekaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.

52.Teczki wpływów (dowody nabycia),

RejestrBibliotekaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.

53.Ewidencja czytelników (karty czytelników),

EwidencjaBibliotekaDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowychRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.

54.Katalogi kartkowe (alfabetyczny i rzeczowy).EwidencjaBibliotekaRozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.

55.Protokoły Rady pedagogicznejKsięgaGabinet dyrektoraDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

56.Arkusze ocen uczniówRejestrGabinet zastępcy dyrektoraDostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
   

Wytworzył: Małgorzata Jackowska - dyrektor szkoły (12 czerwca 2017)
Opublikował: Edyta Rećko (12 czerwca 2017, 18:34:51)
Podmiot udostępniający: II Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Edyta Rećko (7 września 2017, 19:39:12)
Zmieniono: dostęp do rejestru nauczycieli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 628

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij