Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków pracowników

Rejestr wypadków pracowników Dostęp: w godzinach pracy sekretariatu szkołydostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 [...]

Dziennik korespondencji

Rejestr/dziennik korespondencji Dostęp: w godzinach pracy sekretariatu szkołydostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub [...]

Ewidencja kontroli

Księga/Rejestr/Ewidencja kontroli Dostęp: - w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: Dostępne - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Uchwały są dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków uczniów

RejestrDostęp: Dla osób posiadających interes prawny - za pośrednictwem dyrekcji szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Dyrektor szkoły – w godzinach pracyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) [...]

Księgi Ewidencji

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat SzkołyPodstawa prawna: § 3 rozporządzenia MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: Sekretariat SzkołyPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze [...]

Sprawozdania Finansowe

ArchiwumDostęp: Główny księgowyDział: Główny księgowyPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości budżetowej Dz.U. nr 76 z 2002 r. p. 694 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

RejestrDostęp: AdministracjaDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr Świadectw Szkolnych

RejestrDostęp: AdministracjaDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

KSIĘGI PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

ArchiwumDostęp: AdministracjaDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i [...]

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

 EwidencjaDostęp: Biblioteka szkolnaDział: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27-06-1997 r. ( Dz.Urz. 1997 nr 85, poz. 539 ) [...]

Akta Osobowe Aktualnie Zatrudnionych

Ewidencja.Dostęp: Sekretariat szkołyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowdawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt [...]

Dzienniki lekcyjne

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkołyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności [...]

Arkusze ocen uczniów i absolwentów

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkołyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności [...]

Rejestr uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp: Sekretariat szkołyDział: AdministracjaPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej [...]

Księga uczniów

Typ: Ewidencja.Dostęp: Sekretariat szkoły.Dział: AdministracjaPodstawa prawna: ozp. MENiS z 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij