Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr wypadków uczniów

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-sekretariatPodstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 września1996r. w sprawie [...]

Rejestr wydanych kart motorowerowych

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17- wychowawca świetlicyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 17 w Częstochowie.

Typ: Archiwum.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-DyrektorPodstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty art.43 ust. 2 ( Dz. U. z 2004r Nr 173 poz. 1807) [...]

Ksiażka kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr 17 -dyrektor szkołyPodstawa prawna: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr [...]

Ewidencja wyjść z uczniami

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dn. 15 maja 1996 r. w [...]

Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr 17- sekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr24 poz. 141 z [...]

Sprawy kadrowe (akta osobowepracowników,ewidencja czasu pracy,urlopów pracowniczych,,rejestr akt osobowych)

Typ: Archiwum.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracownika administracyjnego dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-kadryPodstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja1996 r. [...]

Książka obiektu budowlanego.

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-dyrektor szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn.7 lipca 1994r.Prawo budowlane.(Dz. U. z 2003r Nr207 [...]

Zbiory biblioteczne( katalogi alfabetycznei systematyczne, księga inwentarzowa księgozbioru, kartoteka czytelnicza)

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub nauczyciela bibliotekarza dla czytelników.Dział: Gimnazjum nr 17-nauczyciel bibliotekarzPodstawa prawna: MKiDzN z dn.5 lipca 1999r w sprawie zasad ewidencji materiałów [...]

Dokumentacja księgowa (ewidencja ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, druków ścisłego zarachowania, księga inwentarzowa)

Typ: Archiwum.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracowników księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17- księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dn. 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowaości(Dz.U.z [...]

Dokumentacja płacowa(listy płac, zaświadczenia o wysokości zarobków, ewidencja kartotek wynagrodzeń)

Typ: Archiwum.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracowników księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjumnr17-księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dn. 26 czerwca 1974-kodeks pracy (Dz.U. z 1998r.Nr21 , [...]

Ewidencja ubezpieczeń społecznych(rejestr zwolnień lekarskich, ewidencja zasiłków chorobowych i rodzinnych, rejestr emerytur i rent)

Typ: Archiwum.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora szkoły lub pracowników księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-kadryPodstawa prawna: Ustawa z dn.13 pażdziernika 1998r. o systemie ubezpieczeń [...]

Dokumentacja finansowa (plany finansowe i sprawozdania finansowe)

Typ: Ewidencja.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze [...]

Rejestr zamówien publicznych

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracowników księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17- księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dnia 29stycznia 2004r-Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2006r. [...]

Rejestr podatku od nieruchomości

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracowników księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dn 12stycznia 1991r. opodatkach i opłatach lokalnych(Dz.U. z [...]

Rejestr ubezpieczeń mienia

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub pracowników księgowości dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-księgowośćPodstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964,Nr16 poz.93 [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17 -sekretariatPodstawa prawna: Rozporzadzenie MEN w sprawie zasad wydawania oraz wzorów śwwiadectw, dyplomów [...]

Rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i dla członków rodzin

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr 17 -sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 16 maja 1991r. w sprawie [...]

Rejestr wydanych legitymacji kolejowych dla nauczycieli

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr 17-sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 29 września 2006r w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania [...]

Pocztowa książka nadawcza

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: Gimnazjum nr 17 sekretariatPodstawa prawna: Zrządzenie Nr 182 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dn. 22listopada 2005r. w [...]

Dziennik korespondencyjny

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora lub sekretarki szkolnej dla osób posiadających interes prawny.Dział: sekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 5 października 2005r. w sprawie sposobu oznaczania [...]

Dokumentacja zajęć szkolnych(dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, opiekuńczo-wychowawcze, księga ewidencji uczniów, księga uczniów, arkusze ocen)

Typ: Rejestr.Dostęp: Za pośrednictwem dyrektora, nauczyciela wychowawcy lub sekretarki szkolnej dla osób posiadajacych interes prawny.Dział: Gimnazjum nr17-sekretariat, wychowawcy klasPodstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn. 19.04.1999r w [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij