Rejestry, ewidencje, archiwa

Indeksy

Indeksy uczniów Szkoły PolicealnejDostęp: sekretariat szkoły policealnejDział: Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie - Szkoła PolicealnaPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. [...]

Sprawozdawczość - SIO

SIODostęp: KadryDział: Administracja TZN-uPodstawa prawna: Ustawa z dn.19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49, poz. 463) [...]

Baza danych oświatowych

Zbiór zawiera dane o szkole, uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach, nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach, spełnianiu obowiązku nauki itd. Szczegółowy wykaz danych zawiera art. 3 ust. 2-4 ustawy z dnia 19 lutego [...]

Arkusz Organizacyjny

Wykaz oddziałów i realizowanych zajęć w aktualnym roku szkolnym Dostęp: DyrektorDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, [...]

Archiwum

Zawiera archiwalną dokumentację przebiegu nauczania oraz inne archiwalne ewidencje, spisy i rejestry.Dostęp: SekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejDostęp: Dyrektor szkołyDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra [...]

Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego

Zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznegoDostęp: sekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, [...]

Rejestr zaświadczeń

Rejestr wydanych zaświadczeńDostęp: sekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówDostęp: SekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Rejestr wydanych świadectw

Rejestr wydanych świadectwDostęp: sekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 14 marca 2005 r. Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, [...]

Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Rejestr wydanych legitymacji  Dostęp: KadryDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wnioskówDostęp: sekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnios [...]

Rejestr pracowników

Rejestr pracownikówDostęp: KadryDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach [...]

Rejestr akt i zaświadczeń związanych z awansem zawodowym

Awans zawodowy nauczycieliDostęp: KadryDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) Karta Nauczyciela. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r.( Dz. U. z [...]

Księgi arkuszy ocen

Księga arkuszy ocenDostęp: SekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji [...]

Księga zarządzeń

Księga zarządzeń dyrektora szkołyDostęp: Dyrektor szkołyDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie [...]

Książka nadzoru budowlanego

Książka nadzoru budowlanegoDostęp: Dyrektor ds. administracyjnychDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr [...]

Ewidencja uczniów

Księga i ewidencja legitymacji szkolnych uczniówDostęp: Sekretariat młodzieżowyDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze [...]

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Ewidencja druków ścisłego zarachowaniaDostęp: sekretariat/księgowośćDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Dziennik zajęć pozalekcyjnychDostęp: wychowawca/ z-ca dyrektora/ dyrektorDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Dziennik korespondencyjny

Dziennik korespondencyjnyDostęp: sekretariatDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Instrukcja Kancelaryjna [...]

Dzienniki lekcyjne

Dzienniki lekcyjne TZN-uDostęp: wychowawca/ z-ca dyrektora/ dyrektorDział: Techniczne Zakłady Naukowe w CzęstochowiePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij