REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Rejestry, ewidencje, archiwa
1. Rejestr skarg i wniosków
Dostęp: kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 44 dla osób, które wykażą interes prawny
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U nr 98 poz. 1071 z 2000r ze zmianami)

2.Rejestr wypadków pracowników
Dostęp: gabinet dyrektora
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy

3.Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 44
Dostęp: Dyrektor
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach , § 134 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

4.Ewidencja zatrudnionych pracowników
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy dyrektora MP44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy oraz art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

5. Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy - w godzinach pracy dyrektora MP44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

6. Ewidencja kontroli
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy  - w godzinach pracy dyrektora MP44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

7. Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowych
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy - w godzinach pracy dyrektora MP44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

8. Rejestr zamówień publicznych
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy  - w godzinach pracy dyrektora MP44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Art. 44 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Rejestr korespondencji
Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy dyrektora MP44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

10.Protokoły Rad Pedagogicznych
Dostęp: u Dyrektora MP44,dla osób które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

11. Rejestr kart zgłoszeń dzieci do MP44
Dostęp: W gabinecie dyrektora MP44, dla osób , które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

12.Teczki osobowe byłych pracowników od 2014r
Dostęp: Do wglądu w gabinecie dyrektora MP44  dla osób ,które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

14. Teczki osobowe pracowników
Dostęp: Do wglądu w gabinecie Dyrektora dla osób , które wykażą interes prawny.
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

15.Dzienniki zajęć
Dostęp: W gabinecie dyrektora MP44 dla osób, ktore wykażą interes prawny.
Dział:Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie prowadzenia przez przedszkola publiczne, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ.U.Nr 23 z 2002r. poz 225 ze zmianami)

16. Wykaz regulaminów obowiązujących w Miejskim Przedszkolu nr 44
Dostęp: kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 44
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001r (Dz. U. nr 112 p. 1198)

17. Uchwały Rady Pedagogicznej
Dostęp: kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 44, dla osób które wykażą interes prawny
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r (Dz. U. nr 256 z 2004r poz 2572 ze zmianami)

18. Karty wycieczek
Dostęp: kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 44, dla osób które wykażą interes prawny
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działań wychowawczych i opiekuńczych oraz dokumentacji (Dz. U nr 23 poz. 225 z 2002r ze zmianami)

19. Rejestr druków ścisłego zarachowania
Dostęp: kancelaria Miejskiego Przedszkola nr 44, dla osób które wykażą interes prawny
Dział: Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r (Dz. U. z 2004r nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

20. Kartoteki zarobkowe
Dostęp: księgowość Miejskiego Przedszkola nr 44 w Biurze Finansów Oświaty, dla osób, które wykażą interes prawny
Dział:Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r (Dz. U nr 76 poz 694 z 2002r ze zmianami)

21. Sprawozdania finansowe
Dostęp: księgowość Miejskiego Przedszkola nr 44 w Biurze Finansów Oświaty, dla osób, które wykażą interes prawny
Dział:Miejskie Przedszkole nr 44, ul. Gilowa 23, 42-202 Częstochowa
Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994r (Dz. U nr 76 poz 694 z 2002r ze zmianami)

Wytworzył: Ewa Sobczyk - dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 44 (13 maja 2016)
Opublikował: Ewa Sobczyk (13 maja 2016, 12:14:04)
Podmiot udostępniający: MP44

Ostatnia zmiana: Ewa Sobczyk (16 maja 2017, 09:46:22)
Zmieniono: poprawiono dostęp

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 152

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij