Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr korespondencji

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2018 poz. 1000.)Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym [...]

Arkusze ocen uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły [...]

Arkusze ocen absolwentów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i  placówki [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: w sekretariacie szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700) [...]

Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz.U. 2019 poz. [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700) [...]

Rejestr orzeczeń o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego   Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) [...]

Rejestr udzielonych upoważnień/powierzeń i pełnomocnictw

Dostęp: w sekretariacie szkoły  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.)Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.) [...]

Protokoły komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Dostęp: w gabinecie dyrektora szkoły  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574) [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. [...]

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: art. 235 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666)  [...]

Akta osobowe byłych pracowników – od 01.09.1999 r.

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 [...]

Księga zastępstw

Dostęp: w pokoju nauczycielskim  Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2020 poz. 110) [...]

Rejestr zwolnień lekarskich

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666) [...]

Kartoteki urlopowe

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. 2018 [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: w sekretariacie szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)   Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Księga uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij