Księga kontroli

Księga kontroli Szkoły Podstawowej nr 12.

Dostęp: W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12.

Dział: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003.

metryczka


Wytworzył: Olga Łucka (13 czerwca 2013)
Opublikował: lapies_m (13 czerwca 2013, 11:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167