Księga ewidencji dzieci i młodzieży

Księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu.
Dostęp: sekretariat, pok 7,
Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.
Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) z późniejszymi zmianami

metryczka


Wytworzył: MAŁGORZATA MYSŁEK - DYREKTOR (8 maja 2008)
Opublikował: janowicz_j (23 czerwca 2006, 14:53:19)

Ostatnia zmiana: Jarosław Janowicz (20 grudnia 2017, 09:16:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3039