Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji, promowania uczniów, ukończenia szkoły oraz organizacji pracy placówki.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)
Dostęp: sekretariat, pok. 7
Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) 

metryczka


Wytworzył: MAŁGORZATA MYSŁEK - DYREKTOR (30 czerwca 2017)
Opublikował: Jarosław Janowicz (10 lipca 2017, 09:04:43)
Podmiot udostępniający: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 5

Ostatnia zmiana: Jarosław Janowicz (20 grudnia 2017, 10:08:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3105