Dzienniki nauczania indywidualnego

Dzienniki prowadzone odrębnie dla każdego ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170) z późniejszymi zmianami.
Dostęp: Pokój nauczycielski.
Dostęp do danych z dzienników jest prawnie ograniczony (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

metryczka


Wytworzył: MAŁGORZATA MYSŁEK - DYREKTOR (30 czerwca 2017)
Opublikował: Jarosław Janowicz (10 lipca 2017, 09:13:02)
Podmiot udostępniający: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 5

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2776