Księgi Ewidencji

Typ: Ewidencja

Dostęp: pokój nr 2 - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19.02.2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz.U. nr 23 poz. 225 z 2002 r. z późniejszymi zmianami.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Tkaczyk (26 września 2012)
Opublikował: rys_d (8 września 2008, 10:36:22)

Ostatnia zmiana: Tomasz Dudek (8 stycznia 2018, 13:32:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1725