Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Klekot (8 września 2008)
Opublikował: klekot_a (8 września 2008, 10:10:34)

Ostatnia zmiana: Tomasz Dudek (8 stycznia 2018, 13:07:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1649