Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ: ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Dział: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami)

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Klekot (8 września 2008)
Opublikował: klekot_a (8 września 2008, 09:17:11)

Ostatnia zmiana: Tomasz Dudek (8 stycznia 2018, 12:20:15)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1592