Kontrole w roku 2018

LP.Nazwa instytucji przeprowadzającej kontroleTermin kontroliTemat kontroliWynik kontroli
1.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny04.04.2018kontrola problemowa dot. oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii oraz przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń doraźnych nie wydano
 2.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 
w Częstochowie
19.04.2018obserwacja przebiegu egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczejuwag nie wniesiono
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22.08.2018kontrola problemowa dot. oceny przygotowania placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń doraźnych nie wydano
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny10.10.2018
kontrola tematyczna w związku z wystąpieniem wirusowego zapalenia wątroby typu A 
u dziecka uczęszczającego do szkoły
Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń doraźnych nie wydano
5.Urząd Miasta Częstochowy Wydział Kontroli26.11.2018sprawdzenie prawidłowości realizacji czynności związanych z gromadzeniem danych oświatowych Systemu Informacji Oświatowej i przekazywaniem ich do jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30.09.2018W wyniku dokonanych czynności kontrolnych ustalono, ze ogółem liczba etatów nauczycielskich w szkole na dzień 30.09.2018 r. wynosi 51,98, z podziałem na kontraktowy – 3,9 et., mianowany – 1,61 et. , dyplomowany 46,47 et. Stwierdzono rozbieżności w całkowitej liczbie etatów nauczycielskich względem SIO, gdzie liczba wykazanych etatów wynosi 52,01. Ponadto jednego nauczyciela kontraktowego w wykazano w SIO jako stażystę. W związku z powyższym przyjęto od dyrektora kontrolowanej szkoły wyjaśnienia w tym zakresie. 
6.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny27.11.2018
kompleksowa kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły oraz przestrzeganie ustawy 
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń doraźnych nie wydano
7.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny05.12.2018kontrola tematyczna w związku z zachorowaniem wśród uczniów na wirusowe zapalenie wątroby typu ANieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń doraźnych nie wydano
8.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny12.12.2018kontrola sanitarna przeprowadzona w związku z wystąpieniem kolejnego zachorowania ucznia na WZW typu ANieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń doraźnych

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (4 września 2019)
Opublikował: Monika Rakowska (5 września 2019, 08:47:06)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 8

Ostatnia zmiana: Monika Rakowska (15 stycznia 2020, 12:33:20)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3220