Kontrole w roku 2019

LP. Nazwa instytucji przeprowadzającej kontroleTermin kontroliTemat kontroli Wynik kontroli
1.Śląski Kurator Oświaty22.01.2019ocena prawidłowości tworzenia, organizowania oraz funkcjonowania oddziałów sportowych Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą, zaleceń nie wydano
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 04.02.2019kontrola sanitarna w obiekcie w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego bloku  żywieniowego  w związku z wystąpieniem zachorowania na WZW typu A u dziecka uczęszczającego do tutejszej szkołyNieprawidłowości nie stwierdzono, uwag nie wniesiono
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny26.02.2019kontrola problemowa w zakresie ważenia tornistrów/ plecaków i wagi uczniówNieprawidłowości nie stwierdzono, nie wydano zaleceń doraźnych
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny20.03.2019ocena realizacji programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata 
o dopalaczach”
bez uwag i zaleceń
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny20.03.2019Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę” – sposób realizacjiuwag i zaleceń nie wniesiono
6.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22.03.2019ocena stanu sanitarno- technicznego zakładuuwag i zastrzeżeń nie wniesiono
7.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny22.11.2019  kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkołynie wniesiono uwag 
i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego 

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (5 września 2019)
Opublikował: Monika Rakowska (5 września 2019, 18:16:52)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 8

Ostatnia zmiana: Monika Rakowska (12 stycznia 2020, 16:24:31)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3667