Kontrole w roku 2023

Lp.Nazwa instytucji przeprowadzającej kontrolęTermin kontroliTemat kontroliWynik kontroli
1.Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura  w Częstochowie19.01.2023Kontrola wypoczynku nr 2316/SLA/2023-ZNieprawidłowości nie stwierdzono
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie 19.01.2023Kontrola tematyczna w zakresie oceny stanu sanitarnego oraz bloku żywieniowego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkaniaNieprawidłowości nie stwierdzono
3.Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny
w Częstochowie
27.02.2023Ocena realizacji programu ”Smak życia, czyli debata
o dopalaczach”
Brak uwag i zastrzeżeń 
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie20.03.2023Ocena stanu sanitarno
- technicznego stołówki szkolnej wraz z wypełnieniem arkusza oceny zakładu
Nieprawidłowości nie stwierdzono
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie
27.03.2023Kontrola problemowa w zakresie dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci ( do zasad ergonomii
w klasach 1-3)
Nieprawidłowości nie stwierdzono
6.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie
31.08.2023Kontrola tematyczna dot. dodatkowego postępowania
w sprawie prolongaty terminu realizacji zaleceń decyzji nr NS/HDM.432-29/16 z dnia 18.11.2016 r. oraz realizacja szkolnych programów edukacyjnych
Nieprawidłowości nie stwierdzono
7.Śląski Kurator Oświaty  i Dyrektor Delegatury w Częstochowie02.10.2023Udział w przekazaniu uczniom kl. IV laptopówNieprawidłowości nie stwierdzono
8.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Częstochowie
26.10.2023Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń decyzji P.P.I.S. w Częstochowie
nr :NS/HDM 432-29/16
z dn. 18.11.2016 – pkt.1
Wydanie upomnienia Nr NS/HDM.1.2023

metryczka


Wytworzył: Anita Toborek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 (10 października 2023)
Opublikował: Monika Rakowska (21 listopada 2023, 22:02:53)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 8

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1892