Kontrole 2021

Lp.Oznaczenie organu
przeprowadzającego kontrolę 
Zakres kontroliTermin
przeprowadzenia
kontroli
Efekt kontroli (ocena, zalecenia)
1.Śląski Kurator OświatyNadzór dyrektora szkoły nad prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.12-02-2021r.Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.             


metryczka


Wytworzył: Jadwiga Sipa dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza (22 marca 2021)
Opublikował: Wojciech Dostal (22 marca 2021, 09:25:55)
Podmiot udostępniający: IV Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427