Dziennik zajęć

Archiwum 

Dostęp: Dostępne w kancelarii przedszkolnej osobom/ instytucjom wykazującym interes prawny.

Dział: Miejskie Przedszkole nr. 16

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Bożena Monika Kabała- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 16 (4 marca 2016)
Opublikował: Teresa Machura (4 marca 2016, 20:28:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2707