Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr umów

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa prawna: [...]

Rejestr dzieci zapisanych do Miejskiego Przedszkola nr 15

Typ: Rejestr.Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 dla osób, które wykażą interes prawny.Dział: Miejskie Przedszkole Nr 15Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa [...]

Zarządzenia Dyrektora

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15, dostęp po wykazaniu interesu prawnegoDział: Miejskie Przedszkole nr 15Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w CzęstochowieDział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  [...]

Księga kontroli

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w CzęstochowieDział: Miejskie Przedszkole nr 15Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa [...]

Biblioteka- księgozbiór

Dostęp: do wglądu u nauczycielek przedszkola odpowiedzialnych za prowadzenie biblioteki dla pracowników i rodziców dzieci w/w przedszkola.Dział: Miejskie Przedszkole nr 15  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w CzęstochowieDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole Nr 15Podstawa prawna: art [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Archiwum Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie.Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)Dział: Miejskie Przedszkole nr [...]

Dzienniki zajęć

Dostęp: W gabinecie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 15 w Częstochowie. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: Miejskie Przedszkole nr 15 Podstawa [...]

metryczka