Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o sprawozdaniach finansowych

Dyrektor Zespołu Szkól im. Bolesława Prusa informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla [...]

metryczka