Rejestry, ewidencje, archiwa

Księga zastępstw

Rejestr Dostęp: Sekretariat -  za pośrednictwem dyrektora lub wicedyrektora szkoły dla osób posiadających interes prawny Dział: wicedyrektor Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 [...]

Rejestr zamówień publicznych

Rejestr zamówień publicznych Typ: Rejestr Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dostęp: sekretariat, dla osób wykazujących interes prawny. [...]

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Typ: Rejestr Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dostęp: sekretariat, dla osób wykazujących interes prawny. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników niepedagogicznych

Ewidencja zatrudnionych pracowników niepedagogicznych Dział: sekretariat Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy Dostęp: w sekretariacie szkoły dla osób wykazujących interes prawny. [...]

Księgi Arkuszy Ocen uczniów

Księgi Arkuszy Ocen uczniów Księga Arkuszy Ocen uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 Księga Arkuszy Ocen uczniów Gimnazjum Specjalnego Nr 25 Księga Arkuszy ocen uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 3 Podstawa prawna: [...]

Arkusze Ocen Uczniów

Arkusze ocen uczniów Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Księga protokołów Rady Pedagogicznej Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) i Regulamin Rady Pedagogicznej. Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły z [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady pedagogicznej Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków Typ: Rejestr Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1574/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Dostęp: w [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr druków ścisłego zarachowania Typ: Rejestr Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.). Dostęp: w [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr wydanych zaświadczeń Typ: Rejestr Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej [...]

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Typ: Rejestr Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.). Dostęp: w [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

Rejestr legitymacji uczniowskich Typ: Rejestr Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.). Dostęp: w [...]

Rejestr świadectw ukończenia szkoły

Rejestry świadectw ukończenia szkoły: Rejestr świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 Rejestr świadectw ukończenia Gimnazjum Specjalnego Nr 25 Rejestr świadectw ukończenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr [...]

Księgi uczniów

Szkoła prowadzi księgi uczniów: Księga uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 23 Księga uczniów Gimnazjum Specjalnego Nr 25 Księga uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 3 Księga dzieci Przedszkola Specjalnego Nr 24 Księga [...]

Rejestr wypadków przy pracy.

Rejestr wypadków przy pracy.Typ: Rejestr Dostęp: Sekretariat - dla osób posiadających interes prawny Dział: Sekretariat Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniów.Typ: RejestrDostęp: Sekretariat - dla osób wykazujących interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: § 50 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie [...]

Arkusze ocen absolwentów

ArchiwumDostęp: za pośrednictwem dyrektora szkoły lub sekretarki dla osób posiadających interes prawnyDział: wychowawcy klas, starszy referentPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. [...]

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

EwidencjaDostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla osób posiadających interes prawnyDział: NauczycielePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z [...]

Dzienniki pracy wychowawców świetlicy

EwidencjaDostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub wychowawców świetlicy dla osób posiadających interes prawnyDział: Wychowawcy świetlicyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego

EwidencjaDostęp: w sekretariacie za pośrednictem dyrektora lub nauczycieli nauczania indywwidualnego dla osób posiadających interes prawnyDział: NauczycielePodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr [...]

Dzienniki logopedów

EwidencjaDostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora lub nauczycieli logopedów dla osób posiadających interes prawnyDział: Nauczyciele logopedziPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, [...]

Dziennik psychologa

EwidencjaDostęp: u psychologa lub w sekretariacie szkoły za pośrednictem dyrektora dla osób posiadających interes prawnyDział: PsychologPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze [...]

Dziennik biblioteki szkolnej

REJESTRDostęp: w bibliotece lub sekretariacie dla osób posiadających interes prawny za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza lub dyrektora placówkiDział: bibliotekarzPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. [...]

Dzienniki lekcyjne

Typ: rejestrDostęp: dzienniki z bieżącego roku udostępnianie są w pokoju nauczycielskim lub w sekretariacie za pośrednictwem wicedyrektora lub wychowawców klas dla osób posiadających interes prawnyDział: wychowawcy klas, [...]

ARCHIWUM

  W archiwum przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, takie jak np. akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry wydanych legitymacji, rejestry druków ścisłego zarachowania, rejestry [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij