Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe przedszkola są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępnie pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Maria Opala- Dyrektor Miejskiego Przedszkola 34 (10 maja 2019)
Opublikował: Edyta Hiszpańska-Świąć (10 maja 2019, 22:11:54)

Ostatnia zmiana: Edyta Hiszpańska-Świąć (10 maja 2019, 22:19:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6835