Dane podstawowe

Dane podstawowe

Inspektor Ochrony danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w naszej jednostce może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Przedszkola nr 44 im. Janusza Korczaka pod adresem iodms@sod.edu.pl [...]

Godziny pracy placówki

Miejskie Przedszkole nr 44 ul. Gilowa 23:poniedziałek-piatek: 6:00-17:00Oddział Zamiejscowy w Szkole Podstawowej nr 19 ul. Orla 4/8:poniedziałek-piatek: 6:30-16:30na czas remontu i rozbudowy siedziba przedszkola z ul. Gilowej 23 jest przeniesiona [...]

metryczka