Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie w sprawie sprawie   wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. 5-24 (23kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego  i funkcyjnego 4-24 (32kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich 3-24 (34kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2-24 (37kB) word Zarządzenie w sprawie płacy minimalnej 1-24 (23kB) word
Zarządzenie  w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) 11-23 (36kB) word
Zarządzenie w sprawie :   przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury. 10-23 (28kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego  i funkcyjnego 9-23 (32kB) word
Zarządzenie w sprawie  dopuszczenia do użytku programów wychowania i nauczania 8-23 (24kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia tekstu ujednoliconego  Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Częstochowie 7-23 (72kB) word
Zarządzenie w sprawie   wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. 6-23 (23kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w  Miejskim Przedszkolu nr 19 5-23 (38kB) word Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Miejskim Przedszkolu nr 19 4-23 (41kB) word Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego 3-23 (33kB) word Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2-23 (31kB) word Zarządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r 1-23 (24kB) word Zarządzanie w sprawie powołanie komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) 10-22 (36kB) word Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury 9-22 (17kB) plik Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury wyboru dostawcy przetwarzania danych osobowych 8-22 (16kB) plik Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania i nauczania 7-22 (14kB) word Zarządzenie w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 6-22 (13kB) word Zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajęć rewalidacyjnych 5-22 (15kB) word Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego i funkcyjnego 4-22 (14kB) word Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 3-22 (28kB) word Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2-22 (14kB) word Zarządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022r. 1-22 (13kB) plik Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury 11-21 (17kB) plik
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie 10-21 (18kB) word Zarządzenia w sprawie powołania zespołu zajęć rewalidacyjnych 9a-21 (15kB) word Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania i nauczania   9-21 (17kB) plik Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nadzoru Pedagogicznego 8a-21 (14kB) word Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego i funkcyjnego 8-21 (13kB) word Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 7-21 (22kB) plik
Zarządzenie w sprawie rekrutacja uzupełniającej do Miejskiego przedszkola nr 19 6-21 (14kB) word Zarządzenie w sprawie określenia terminów i kryteriów naboru do Miejskiego Przedszkola nr 19 5-21 (38kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego 4-21 (13kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 3-21 (29kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Przedszkolu nr 19 2-21 (18kB) word
Zarządzenie w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 1-21 (12kB) word
Zarządzenie ww sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury. 14-20 (15kB) word
Zarządzenie w sprawie dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli
13-20 (13kB) word
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii  12-20 (14kB) word
Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania i nauczania 11-20 (14kB) word
Zarządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 10-20 (12kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego i funkcyjnego 9-20 (14kB) word
Zarządzenie w w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. IOD (23kB) plik
Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Miejskim Przedszkolu Nr 19. 7-20 (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie przestrzegania zasad higieny w związku z możliwością wystąpienia Koronawirusa SARS-Co V-2 w przedszkolu. 6-20 (14kB) plik

Zarządzenie w sprawie wyrównaniem dodatku za wychowawstwo 5-20 (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 4-20 (27kB) plik
Zarządzenie w sprawie określenia terminów i kryteriów naboru do Miejskiego Przedszkola nr 19 3-20 (16kB) plik
Zarządzenie w sprawie prowadzam w życie Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych 2-20 (12kB) plik
Zarządzenie w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 1-20 (12kB) plik zarządzenie w sprawie powołania zespołu zajęć rewalidacyjnych 13-19 (15kB) word
Zarządzenie w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury 12-19 (15kB) plik
Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 11-19 (16kB) plik
 Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego 10-19 (14kB) plik
 Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego i funkcyjnego 9-19 (15kB) plik
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr. 19 8-19 (13kB) plik
Zarządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnego i funkcyjnego. 7-19 (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów 6-19 (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie określenia kryteriów naboru do Miejskiego Przedszkola nr 19 5-19 (15kB) plik
Zarządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę dniu wolnym od pracy. 4-19 (12kB) plik
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 3-19 (27kB) plik
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie: Instrukcji Kancelaryjnej, Instrukcji w Sprawie Organizacji i Zakresu Działania Składnicy Akt , Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Miejskiego 2-19 (15kB) plik
Zarządzenie w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 1-19 (11kB) plik
Zarządzenie dotyczące podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi podwyżka (25kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej komisja rekrutacyjna (48kB) word
Zarządzenie w sprawie określenia kryteriów naboru do Miejskiego Przedszkola nr 19 kryteria rekrutacji (32kB) word
Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów terminy rekrutacji (32kB) word
Zarządzeni w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków motywacyjnego i funkcyjnego dodatki (40kB) word
Zarządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wynagrodzenie nauczycieli (14kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu ZFŚS ZFŚS (16kB) word
Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości polityki rachunkowości (17kB) plik
Zarządzenie w sprawie rekrutacji uzupełniającej do Miejskiego Przedszkola nr 19 rekrutacja uzupełniająca (12kB) plik
Zarządzenie sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i koordynatora ds. ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 19 w Częstochowie Wyzanczenie IODO (18kB) plik
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatków : motywacyjnego i funkcyjnego dodatki (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu oceny pracy nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 19 w Częstochowie ocena pracy (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego
programy (14kB) plik
Zarządzenie w sprawie dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli  dopinansowanie (15kB) plik
Zarządzenie w sprawie podwyżek wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami Miejskiego Przedszkola nr 19 w Częstochowie wynaggodzenie pracowników samorządowych (12kB) plik

Zarządzenie w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury.
inwentaryzacja (15kB) plik
Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Miejskiego Przedszkola nr 19 w Częstochowie zmana regulanimu (14kB) plik

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Marzena Wilk- Olejniczak (15 stycznia 2018)
Opublikował: Maryla Golanowska (15 lutego 2018, 13:01:31)

Ostatnia zmiana: Maryla Golanowska (28 czerwca 2024, 09:43:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18878