Ogłoszenia

Ogłoszenia

uzupełnienie zapytania ofertowego

Informacja dodatkowa do zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni komputerowej  [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie badań lekarskich mających na celu ocenę możliwości kontynuowania kształcenia zewzględu na stan zdrowia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, którzy w trakciepraktycznej nauki zawodu są lub będą narażeni na [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tj. [...]

Regulamin Oceniania Zachowania

Regulamin Oceniania Zachowania w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie [...]

metryczka