Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgozbiór

Dostęp: Biblioteka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

KSIĘGA KANCELARYJNA

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i arc [...]

REJESTR WYPADKÓW PRACOWNIKÓW

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn   wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

KSIĘGI INWENTARZOWE

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

KSIĘGA KONTROLI

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art.39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

KSIĘGI PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

AKTA OSOBOWE AKTUALNIE ZATRUDNIONYCH

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych jest prawnie ograniczony. (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z [...]

Arkusze ocen

Typ: Archiwum.Dostęp: Sekretariat szkołyDział: Gimnazjum nr 11 im. M. Pawlikowskiej-JasnorzewskiejDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Sekretariat szkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Księga uczniów

Dostęp: Sekretariat szkołyDostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

metryczka