Dane podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie

Ulica WIELKOBORSKA 54
42-202 Częstochowa
gmina: M. Częstochowa (gmina miejska)
powiat: m. Częstochowa
województwo: śląskie
 tel./fax: 34362-91-04
NIP 5730115126
REGON 000778142
e-mail: sp37@edukacja.czestochowa.pl    

adres strony internetowej: www.szkola37czest.edupage.org

adres skrytki ePUAP: ePUAP


We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  Panią Moniką Sławuta lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprychą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych: https://szkola37czest.edupage.org/a/rodo-2

Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Jana Pawła II w 
Częstochowie, ul. Wielkoborska 54, 42-202 Częstochowa. Kontakt poprzez 
adres e-mail: sp37@czestochowa.edukacja.pl lub nr telefonu: 34 3629104. 
Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: 
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
RODO, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane osobowe mogą 
być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na 
wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres ustalony 
zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie 
wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje 
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem 
udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

Dyrektor Szkoły: dr Ewa Suchan


metryczka


Wytworzył: Jadwiga Gondek - Dyrektor Szkoły (1 czerwca 2009)
Opublikował: mysliwiec_m (1 marca 2007, 14:55:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Myśliwiec (11 września 2022, 10:46:02)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17614