Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rada Pedagogiczna w roku szkol.2015/2016

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:I półrocze: Rada Klasyfikacyjna 27 stycznia 2016 r.                Rada plenarna 3 luty 2016 r.II półrocze: Rada Klasyfikacyjna 16 czerwca [...]

Skargi i wnioski przyjmuje Dyrektor i Wicedyrektor SP-24

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora Szkoły: poniedziałek w godz. 8.00 - 10.35  11.45 - 13.30  14.25 - 15.00 wtorek - 10.40 - 15.00 środa - 8.00 - 8.50  10.40 - 15.00czwartek - 8.00 - 10.35  11.45 - 15.00piątek - [...]

Gabinet logopedy

Czynny: poniedziałek - nieczynny             wtorek- nieczynny            środa - 7.30 - 13.30            czwartek - 9.45 - 13.45      [...]

Gabinet pedagoga

Czynny:poniedziałek- nieczynny wtorek- 7.45 - 12.45 środa -  10.00 - 15.00 czwartek - 9.00 - 13.30 piątek- nieczynny [...]

Gabinet lekarski

Czynny: poniedziałek - nieczynny wtorek -8. 00-15. 00środa- 8. 00-15. 00czwartek-  8. 00-15. 00piątek- 12.30 - 15.00 [...]

Biblioteka szkolna

Czynna:poniedziałek: 9.50 - 11.45   12.30 - 14.15wtorek: 9.50 - 11.45środa: 8.00 - 10.30czwartek: 11.25 - 13.15piątek: 9.00 - 14.15 [...]

Prezydium Rady Rodziców

zebranie Prezydium Rady Rodziców odbędzie się 19.11.2003r. o godz.17. [...]

Harmonogram konsultacji dla rodziców

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 [...]

Harmonogram zebrań rodzicielskich i konsultacji

ZEBRANIE RADY RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ 5 MARCA 2015 r. W SALI NR 6 O GODZ.16.30 [...]

wykaz wychowawców klas w roku szkolnym 2015/2016

1a mgr Żaneta Gałek, 1 b mgr Hanna Nowak s.18 2 a mgr Urszula Stefaniak, 2 b mgr Joanna Pytlas s.21, 3 a mgr Agnieszka Magiera, 3 b mgr Agnieszka Jungowska s. 19, 4a mgr   Bożena Kukuła s. 11, 4b mgr [...]

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI SZEŚCIOLETNICH

Nabór elektroniczny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016  rozpoczyna się: a) 02 - 13.03.2015 r. - potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku [...]

STYPENDIA

[...]

SUKCESY SZKOŁY

1.Szkoła otrzymała Dyplom uznania Śląskiego Kuratora Oświaty za udział w Eliminacjach Międzypowiatowych II Wojewódzkiego Konkursu Na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym. 2.Szkoła otrzymała DYPLOM ZA AKTYWNY UDZIAŁ W III [...]

REGULAMINY

Regulamin świetlicy. Regulamin wycieczek. [...]

WYKAZ PROGRAMÓW: PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM WYCHOWAWCZY ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY PROGRAM DZIAŁANIA PRZECIW NARKOMANII

Program profilaktyki 2012/2013 Program wychowawczy 2012/2013 Roczny plan rozwoju szkoły 2012/2013 Program profilaktyki 2013/2014 Program wychowawczy 2013/2014 Roczny plan rozwoju szkoły 2013/2014 Program profilaktyki 2014/2015 Program [...]

WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2009/2010 Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2012/2013 Wykaz zajęć pozalekcyjnych 2013/2014 [...]

KALENDARZ SZKOLNY

Kalendarz szkolny 2009/2010 Kalendarz szkolny 2010/2011 Kalendarz szkolny 2011/2012 Kalendarz szkolny 2012/2013 Kalendarz szkolny 2013/2014Kalendarz szkolny 2014/2015 [...]

metryczka