Arkusze ocen absolwentów

Arkusze ocen absolwentów Gimnazjum nr 7.

Dostęp: W Archiwum Gimnazjum nr 7, po wykazaniu interesu prawnego, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych 

Dział: Gimnazjum nr 7

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

metryczka


Wytworzył: dyrektor Joanna Ziółkowska-Nowak (10 września 2017)
Opublikował: okrutny_o (9 kwietnia 2008, 12:28:29)

Ostatnia zmiana: Konrad Śpiewak (10 września 2017, 13:25:54)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1654