Wyróżnienia i oceny

Wyróżnienia i oceny

Szkoła Patronacka AJD

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie podpisała z naszą szkołą umowę patronacką. Dzięki temu uczniowie mogą poszerzać wiedzę oraz rozwijać zainteresowania, m.in. uczestnicząc na terenie uczelni w różnych pokazach, warsztatach, [...]

Piotr Gruszka Przyjaciel Szkoły

Przyjacielem naszej szkoły jest Piotr Gruszka - jeden z najpopularniejszych polskich siatkarzy.  [...]

Certyfikat Nowoczesnej Szkoły

Nasze gimnazjum otrzymało certyfikat przyznawany szkołom korzystającym z innowacyjnych form edukacji. [...]

Szkoła Przyjazna Zdrowemu Żywieniu i Aktywności Fizycznej

Gimnazjum nr 3 w Częstochowie otrzymało certyfikat „Szkoła Przyjazna Zdrowemu Żywieniu i Aktywności Fizycznej” (wyróżnienie zostało przyznane za szerzenie idei zdrowego stylu życia wśród uczniów i ich rodziców).  [...]

Szkoła Odkrywców Talentów

Tytuł ten uzyskują szkoły, które w swoich działaniach wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży na różnych płaszczyznach. Ministerstwo Edukacji Narodowej doceniło starania naszych nauczycieli oraz osiągnięcia uczniów w konkursach [...]

Medal "Pro Memoria"

Medal „Pro Memoria” – prestiżowe odznaczenie przyznane naszemu gimnazjum w maju 2010 r. za wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu, za utrwalanie pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny [...]

Szkoła Promująca Przedsiębiorczość

Certyfikat przyznany w ramach akcji organizowanej przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowa oraz CKP; otrzymany w 2001 r. za kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zaradności i aktywności życiowej uczniów, [...]

metryczka