Ogłoszenia

Ogłoszenia

Sprawozdania finansowe przedszkola

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Klauzula informacyjna

   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia [...]

Poprawa efektywności energetycznej

Informuję, że Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

metryczka