Ogłoszenia

Ogłoszenia

Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego

W Szkole Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie zrealizowane zostało zadanie z Budżetu Obywatelskiego „Ekspresowe namioty aluminiowe_BO294”. [...]

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

„Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie [...]

Realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. [...]

metryczka