Ogłoszenia

Ogłoszenia

Projektu – DZIELNICOWY PUNKT INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ARTYSTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 W CZĘSTOCHOWIE”

W Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, nastąpiło rozstrzygniecie konkursu ofert na realizację Projektu – DZIELNICOWY PUNKT INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ARTYSTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 W CZĘSTOCHOWIE”. [...]

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, [...]

metryczka