Zarządzenia 2020

Zarządzenie nr1 w sprawie wysokości dodatków (326kB) pdf

Zarządzenie nr2 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (331kB) pdf

Zarządzenie nr3 w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin (331kB) pdf

Zarządzenie nr4 w sprawie wynagrodzenia (328kB) pdf

Zarządzenie nr5 w sprawie procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią (322kB) pdf

Zarządzenie nr6 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (333kB) pdf

Zarządzenie nr6A w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej (180kB) pdf

Zarządzenie nr7 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku (197kB) pdf

Zarządzenie nr8 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (195kB) pdf

Zarządzenie nr9 w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola (516kB) pdf

Koncepcja pracy MP16 z uwzględnieniem standardów bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19 (26kB) word

Załącznik nr1 do zarządzenia nr9 (14kB) word

Załącznik nr2 do zarządzenia nr9 (13kB) word

Zarządzenie nr10 w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Miejskiego Przedszkola nr 16 (181kB) pdf

Zarządzenie nr11 w sprawie dopuszczenia zestawu programów przedszkola (176kB) pdf

Zarządzenie nr12 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia (373kB) pdf

Zarządzenie nr13 w sprawie powołania zespołu ds. planowania i koordynowania udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej (189kB) pdf

Zarządzenie nr14 w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (273kB) pdf

Zarządzenie nr15 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21 (346kB) pdf

Zarządzenie nr16 w sprawie: wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (266kB) pdf

Zarządzenie nr17 w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w drodze spisu z natury (269kB) pdf

Zarządzenie nr18 w sprawie: wprowadzenia regulaminu bezpieczeństwa w Miejskim Przedszkolu nr 16 (247kB) pdf

Zarządzenie nr19 w sprawie: powołania zespołów ds. planowania i koordynowania udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (331kB) pdf

Zarządzenie nr20 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (332kB) pdf

Zarządzenie nr21 w sprawie: powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. (255kB) pdf

Zarządzenie nr22 w sprawie: ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Miejskim Przedszkolu nr 16 (202kB) pdf

Zarządzenie nr23 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Spacerów I Wycieczek w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie (262kB) pdf

Zarządzenie nr24 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Przedszkola. (264kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Monika Kabała- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 16 (12 czerwca 2020)
Opublikował: Teresa Machura (12 czerwca 2020, 12:41:43)

Ostatnia zmiana: Teresa Machura (14 grudnia 2020, 18:08:32)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3116