Kontrole

Kontrole

KONTROLE 2024

L.p.Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzania kontroliEfekty kontroli (oceny, zalecenia)1Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w CzęstochowieKontrola stanu technicznego budynku oraz prowadzenie książki Obiektu [...]

KONTROLE 2023

L.p. Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekty kontroli (oceny, zalecenia)1Śląski Kurator OświatyKontrola wypoczynku półkolonii 19.01.2023Bez zaleceń2Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyKontrola [...]

Kontrole 2022

L.p.Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w CzęstochowieKontrola sanitarna sprawdzenia wykonania zaleceń decyzji PPIS w Częstochowie [...]

KONTROLA 2021

L.p.Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieObserwacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela [...]

Kontrola

Lp.Organ prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w CzęstochowieKontrola doraźna,, Przestrzeganie praw dziecka w związku z interwencją [...]

KONTROLE 2016

LpOrgan prowadzący kontrolęZakres kontroliTermin przeprowadzenia kontroliEfekt kontroli (oceny, zalecenia)1.Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w CzęstochowieOcena stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń szkoły i bloku [...]

2014

[...]

2013

Kontrole [...]

metryczka