Zarządzenia

Zarządzenia

ZARZĄDZENIA 2020

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie wprowadzenia "Procedury bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w placówkach oświatowych na terenie miasta Częstochowy” oraz [...]

ZARZĄDZENIA 2019

Zarządzenie nr 1/2019 w sprawie terminu i porządku zebrania Rady Pedagogicznej Zarządzenie nr 9/2019 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego [...]

ZARZĄDZENIA 2018

Zarządzenie nr 1/2018/2019 w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceny pracy nauczycieli [...]

ZARZĄDZENIA 2017/2018

Zarządzenie nr 1/2017/2018 w sprawie szkolenia BHP i organizacji pracy szkoły [...]

metryczka