Wykaz zarządzeń

Zarządzenia 2021
Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny przydatności składników majątku ruchomego (16kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (15kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w części - Czas pracy (16kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany godzin pracy w związku z wdrożeniem systemu alarmowego (14kB) word
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (16kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (28kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (15kB) word
      Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej do zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej (19kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projekt ERASMUS +2021 (25kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu w ramach ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 3 (30kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu mobilności w ramach programu Erasmus+ (14kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie (14kB) word
Zarządzenie w sprawie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami. (13kB) word
Zarządzenia 2020
Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych (27kB) word

Zarządzenia 2019
Zarządzenie w sprawie wdrożenia procedur mechanizmu podzielonej płatności (12kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu, nr ERASMUS + 2019-1-PL01-KA102-062497 (12kB) word
Zarządzenie w sprawie likiwdacji sprzętu (12kB) word
Zarządrzenie w sprawie powołania komisji kwallifikacyjnej (7kB) plik
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (13kB) word
Rozporządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia zmieniające (13kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w dla trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, i trzyletniej szkoły branżowej I stopnia zmieniające (13kB) word
Zarządzenie dotyczące udziału młodzieży w rekolekcjach wielkopostnych. (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej , oceny i kasacji składników majątkowych- zbiorów bibliotecznych (13kB) word
Zarządzenie dotyczące kontroli obiektów po zimie (12kB) word
W sprawie realizacji projektu nr ERASMUS + 2018-1-PL01-KA102-048099 (12kB) word
Rozporządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w dla trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, i trzyletniej szkoły branżowej I stopnia (12kB) word
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w pracowni chemicznej (13kB) word
Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (13kB) word

Zarządzenia 2018
Zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników obsługi (12kB) word
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku (14kB) word
Zarządzenie do przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu (12kB) word
Zarządzenie w sprawie włączenia z użytkowania sali gimnastycznej (12kB) word
Zarządzenie w sprawie wyłączenia sali gimnastycznej (12kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli (13kB) word
Zarządzenie w sprawie skontrum w bibliotece szkolnej (14kB) word
Regulamin Komisji Skontrowej (15kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania inspektora danych osobowych (13kB) word
Zarządzenie w sprawie realizacji projektu Erasmus (12kB) word
Zarządzenie w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi (12kB) word
Zarządzenie w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (12kB) word
Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych (12kB) word
Zarządzenie w sprawie % podziału wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli (13kB) word


metryczka


Wytworzył: dyrektor Stanisław Dzwonnik (5 czerwca 2018)
Opublikował: Jolanta Skórka (5 czerwca 2018, 09:00:12)

Ostatnia zmiana: Jolanta Skórka (16 września 2021, 11:38:02)
Zmieniono: Dodanie zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4795