Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Suchorska, lo3@czestochowa.edukacja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361 11 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Zespół Szkół im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75 42-218 Częstochowa Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul Dąbrowskiego 75
  • Dla osób z wózkiem dostępny jest tylko parter oraz parter hali sportowej gdzie znajduj się łazienka dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada windy.
  • W szkole nie ma pętli indukcyjnych
  • Szkoła nie posiada parkingu zewnętrznego
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

metryczka


Wytworzył: Jan Randak - Dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 21:34:42)

Ostatnia zmiana: Marta Teper (22 września 2020, 21:40:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1944