Ogłoszenia

Ogłoszenia

Realizacja zadań poprawy efektywności energetycznej

Informuję, że Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie realizuje swoje zadania stosując środki poprawy efektywności energetycznej określone w art. 6 ust 2 pkt 1), 2) lub 3) ustawy z dnia 20 [...]

Program Rozwoju Szkoły

Program Rozwoju Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie [...]

Wykaz podręczników

Wykazy podręczników do poszczególnych typów szkół na dany rok szkolny. [...]

Wykaz sal gimnastycznych dostępnych po godzinach pracy szkoły

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie przy ul. Krótkiej 22 nie udostępnia się sali gimnastycznej po godzinach pracy szkoły. [...]

metryczka