Informacja o sprawozdaniu finansowym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami) sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty i są dostępne pod adresem: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/?cid=71757

metryczka


Wytworzył: Maria Tomżyńska - dyrektor szkoły (9 maja 2019)
Opublikował: Norbert Ogrodnik (9 maja 2019, 20:40:43)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 54

Ostatnia zmiana: Norbert Ogrodnik (9 maja 2019, 22:24:23)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 862